Archive for the ‘Hakumai Menu Inside Pages’ Category

Hakumai Menu – View Set Meals

Tuesday, January 13th, 2015

aaSetMenu-1-1

SetMenu-1-2

SetMenu-1-3

SetMenu-1-4

SetMenu-1-5

SetMenu-1-6

SetMenu-1-7

SetMenu-1-8

SetMenu-1-9

SetMenu-2-1

SetMenu-2-2

SetMenu-2-3

SetMenu-2-4

SetMenu-2-5

SetMenu-2-6

SetMenu-2-7

SetMenu-2-8

SetMenu-2-9

SetMenu-2-10

SetMenu-2-11

Hakumai Menu – View Kaiseki

Tuesday, January 13th, 2015

Kaiseki-1

Kaiseki-2

Hakumai Menu – View Omakase

Tuesday, January 13th, 2015

omakase-menu